หน้าหลัก ประวัติการบริจาค รายงานหน่วยงาน คู่มือการใช้งาน CONTACT US
 
 
  รายงานหน่วยงาน
1. รายงานการรับบริจาคสิ่งของของหน่วยงาน 2. รายงานการจัดสรรสิ่งของบริจาคของหน่วยงาน
3. รายงานสรุปผลการรับบริจาคสิ่งของของหน่วยงาน 4. รายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งของของหน่วยงาน
5. รายงานสิ่งของคงเหลือของหน่วยงาน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)